Sau đại học

Góp ý dự thảo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

 • 16/06/2015
 • Kính gửi:
                   -    Các trường đại học thành viên;
                   -    Viện Môi trường và Tài nguyên;
                   -    Khoa Y.

  Ngày 12/6/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 2882/BGDĐT-GDĐH về việc đề nghị các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng góp ý Dự thảo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. 
  Đại học Quốc gia đề nghị các trường đại học thành viên, Viện Môi trường và Tài nguyên và Khoa Y (gọi tắt CSĐT):
  1. Rà soát mã số, tên ngành, chuyên ngành (tiếng Anh và tiếng Việt), vị trí các ngành, chuyên ngành theo các trình độ đào tạo trong danh mục, đề nghị chỉnh sửa, bổ sung và nêu rõ lý do.
  2. Đối với ngành/chuyên ngành không có tên trong danh mục hoặc đào tạo thí điểm: CSĐT thực hiện theo kế hoạch đã được ĐHQG-HCM hướng dẫn tại văn bản số 957/ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 10/6/2015. Trường hợp một số ngành/chuyên ngành đào tạo thí điểm đã được CSĐT đánh giá kết quả và gửi về ĐHQG-HCM trước ngày 24/6/2015, ĐHQG-HCM sẽ gửi đến Bộ GD&ĐT xem xét luôn các trường hợp này theo thời gian quy định.
  3. Văn bản góp ý của CSĐT vui lòng gửi về ĐHQG-HCM thông qua Ban Đại học và Sau đại học trước ngày 24/6/2015. Quý CSĐT vui lòng tải văn bản số 2882/BGDĐT-GDĐH về Dự thảo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo đường dẫn: http://www.vnuhcm.edu.vn/daotao/saudaihoc/tintucsukien
  ĐHQG-HCM thông báo đến CSĐT biết và phối hợp thực hiện. 

  Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

   

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên