Tin tức - Sự kiện

Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành hàng không Việt Nam-NCS.Đỗ Văn Nghề

 • 10/10/2019
 • Tên đề tài LATS: Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành hàng không Việt Nam
  Chuyên ngành: Kinh tế học                                                 
  Họ tên NCS: Đỗ Văn Nghề                                               
  Người hướng dẫn khoa học: HD1: PGS. TS. Nguyễn Chí Hải 
    HD2: TS. Vũ Thành Tự Anh
  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM


  1. TÓM TẮT LUẬN ÁN
  Tác giả đã khái quát lịch sử hàng không Việt Nam và hàng không thế giới và đánh giá thực trạng ngành hàng không Việt Nam và thông qua việc sử dụng các phương pháp và công cụ khoa học như phương pháp định tính và định lượng cũng như ma trận SWOT để mô tả, phân tích, chứng minh so sánh năng lực của ngành hàng không Việt Nam với ngành hàng không thế giới. Cuối cùng tác giả đúc kết, chọn lọc để tìm ra những điểm mạnh, yếu về năng lực cạnh tranh của ngành hàng không Việt Nam và đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh ngành hàng không Việt Nam.


  2. NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN
          Dựa trên lý thuyết của kinh tế học, tác giả xây dựng được khung phân tích về năng lực cạnh tranh. Trên cơ sở khung phân tích, luận án được trình bày có hệ thống về năng lực cạnh tranh của ngành vận tải hàng không Việt Nam dựa trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng và nhận diện được mặt tích cực và hạn chế ngành hàng không Việt Nam, từ đó đề xuất định hướng và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong điều kiện mới áp dụng vào để nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm đẩy mạnh phát triển ngành vận tải hàng không Việt Nam. Luận án cũng đưa ra các tiêu chí về năng lực cạnh tranh mới, cụ thể và xác định được các tiêu chí nào là thiết yếu và cốt lõi áp dụng theo trình tự cấp thiết ưu tiên và phù hợp cho ngành hàng không Việt Nam trong giai đoạn hiện tại bao gồm: giải pháp về năng lực quản trị, nhân sự; Khoa học công nghệ; Vốn tài chính; Liên minh liên kết hàng không…
  3. CÁC ỨNG DỤNG/ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HAY NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU
  Luận án nghiên cứu vận dụng một cách toàn diện, thực tế có hệ thống về tiến trình nâng cao năng lực cạnh tranh và thể hiện khả năng ứng dụng thực tiễn với những giải pháp sát thực tế phù hợp nội tại của ngành hàng không trong và ngoài nước ứng với từng giai đoạn lịch sử để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành hàng không Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ hiện nay.
  Giới hạn nghiên cứu của luận án là chưa xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính về mức độ của các yếu tố tác động thúc đẩy làm tăng năng lực cạnh tranh ngành vận tải hàng không Việt Nam. Đây cũng là một gợi ý mới cho hướng nghiên cứu tiếp theo.

  Tệp đính kèm:

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên