Sau đại học

NCS. Giang Minh Đức, Trường ĐH Bách Khoa bảo vệ luận án tiến sĩ ngày 21/9/2017

 • 05/09/2017
 • Tên luận án: “Phát triển thuật toán dự đoán vị trí của thuê bao di động theo tiếp cận khai phá dữ liệu”
  Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử
  Mã số: 62.52.70.01
  Họ và tên NCS: Giang Minh Đức 
  Người hướng dẫn khoa hoc:  1. TS. Lê Mạnh
                                                    2. TS. Đỗ Hồng Tuấn
  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa TP. HCM
  Thời gian bảo vệ:  9g00, ngày 21/09/2017
  Địa điểm bảo vệ:  Phòng 312A4 - Trường Đại học Bách khoa TP. HCM

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên