Sau đại học

NCS. Hồ Văn Đức, Trường ĐH KHXH&NV bảo vệ luận án tiến sĩ ngày 9/12/2017

 • 29/11/2017
 • - Nội dung luận án: “Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo với việc thực hiện chính sách tôn giáo ở tỉnh Bình Phước hiện nay”.
  - Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử.
  - Mã số: 62220302
  - Họ và tên nghiên cứu sinh: Hồ Văn Đức
  - Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS. Nguyễn Thanh
  - Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  - Thời gian bảo vệ: 08g00, ngày 09/12/2017
  - Địa điểm bảo vệ: Phòng D102, Trường ĐH KHXHNV, 10-12, Đinh Tiên Hoàng  P. Bến Nghé, Q1, Tp.HCM

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên