Sau đại học

NCS. Lê Kinh Quốc, Trường ĐH KHXH&NV bảo vệ luận án tiến sĩ ngày 01/3/2019

 • 30/01/2019
 • Tên luận án: Phát âm tiếng Anh của sinh viên miền Tây Nam Bộ
  Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
  Mã số: 62220241
  Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Kinh Quốc
  Người hướng dẫn khoa học:  PGS. TS Nguyễn Văn Huệ
  Tên cơ sở đào tạo:Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG-HCM
  Thời gian bảo vệ: 8g00, ngày 01/03/2019
  Địa điểm bảo vệ: P. C105,  Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG-HCM, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q1, Tp.HCM

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên