Sau đại học

NCS. Phạm Thị Kiên, Trường ĐH KHXH&NV bảo vệ luận án tiến sĩ ngày 4/6/2017

 • 23/05/2017

 • Đề tài luận án: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa với quá trình phát triển lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay
  Chuyên ngành: CNDVBC & CNDVLS. Mã số: 62.22.80.05 
  Nghiên cứu sinh: Phạm Thị Kiên
  Người hướng dẫn khoa học: 1. TS. Hồ Anh Dũng 
                                                 2. TS. Nguyễn Anh Quốc
  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
  Thời gian bảo vệ: 8h00, ngày 4/6/2017
  Địa điểm bảo vệ: P. D201 Trường ĐH KHXH & NV ĐHQG-HCM, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q1, Tp.HCM

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên