Sau đại học

NCS. Tô Thị Kim Hồng, Trường ĐH Kinh tế - Luật bảo vệ luận án tiến sĩ ngày 17/7/2018

 • 06/07/2018
 • Tên đề tài LATS: Phân tích sự biến động giá và xác định hệ số cạnh tranh của một số nông sản Việt nam trên thị trường thế giới 
  Chuyên ngành: Kinh tế học                                 Mã số: 62.31.01.01
  Họ tên NCS: Tô Thị Kim Hồng                            Mã số NCS:  
  Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Văn Luân
  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM
  Thời gian bảo vệ: 08g00, ngày 17/7/2018 tại phòng A114.
  Địa điểm bảo vệ: Phòng I 14 - Trường ĐH Kinh tế - Luật,  Đại học Quốc gia TP.HCM

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên