Sau đại học

NCS. Trần Hồng Mơ, Trường ĐH KHTN bảo vệ luận án tiến sĩ ngày 09/5/2015

 • 15/04/2015
 • Họ và tên NCS: Trần Hồng Mơ
  Ngành: Lý thuyết tối ưu và hệ thống
  Tên đề tài luận án: Farkas-Type Results for Nonconvex Systems and Applications to Optimization (Một số kết quả dạng Farkas cho các hệ không lồi và áp dụng vào lý thuyết tối ưu).
  Họ và tên CBHD: PGS. TSKH. Nguyễn Định
  Thời gian bảo vệ: 09h00, ngày 09/5/2015
  Địa điểm: Phòng F.102, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Nguyễn Văn Cừ, Q. 5, Tp. HCM.
  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên