Sau đại học

NCS. Võ Minh Thiện, Trường ĐH Bách Khoa bảo vệ luận án tiến sĩ ngày 14/01/2019

 • 03/01/2019
 • Tên luận án: Phân tích sức chịu tải giới hạn của nền đất đồng nhất theo định lý cận trên sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn trơn trên nút (NS-FEM)

  Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm
  Mã số: 62580204
  Họ và tên nghiên cứu sinh: Võ Minh Thiện
  Người hướng dẫn khoa học: 
  1. PGS. TS. Châu Ngọc Ẩn
  2. PGS. TS. Nguyễn Minh Tâm
  Tên cơ sở đào tạo:Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG-HCM

  Thời gian bảo vệ: 9g00, ngày 14/01/2019
  Địa điểm bảo vệ: Phòng Chuyên đề Khoa Kỹ thuật Xây dựng - ĐHBK TP.HCM

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên