Giới thiệu

Quy mô tốt nghiệp trình độ thạc sĩ

 • 22/04/2019
 • Đơn vị

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  Tổng

  Trường ĐH Bách khoa

  915

  730

  494

  625

  526

  3.290

  Trường ĐH Khoa học tự nhiên

  498

  519

  288

  334

  365

  2.004

  Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn

  379

  305

  296

  268

  254

  1.502

  Trường ĐH Công nghệ thông tin

  142

  84

  70

  86

  36

  402

  Trường ĐH Quốc tế

  61

  86

  87

  110

  35

  328

  Trường ĐH Kinh tế - Luật

  373

  222

  100

  80

  177

  952

  Viện Môi trường và Tài nguyên

  54

  50

  82

  42

  36

  264

  ĐHQG-HCM

  2.422

  1.996

  1.417

  1.465

  1.252

  8.742

   

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên