Sau đại học

Tin tức - Sự kiện Đề án tiếng Anh - Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 Họp góp ý dự thảo Quy định Chương trình gảng dạy tiếng Anh không chuyên tại ĐHQG-HCM và họp Giao nhiệm vụ thực hiện Đề án năm 2014 [N

 • 03/01/2014
 • Kính gửi:
                     - Các trường đại học thành viên;
                     - Trung tâm KTTA.


  Nhằm triển khai nhiệm vụ Đề án NNQG 2020 năm 2014 (Đề án), Ban Chỉ đạo Triển khai Đề án (BCĐ) tại ĐHQG-HCM thông báo đến các đơn vị lịch họp Góp ý cho Dự thảo Quy định Chương trình gảng dạy tiếng Anh không chuyên tại ĐHQG-HCM (Quy định GDTA) và giao nhiệm vụ thực hiện Đề án năm 2014 như sau:
  1. Thời gian: Sáng ngày 14/01/2014 (Thứ 3).
  - Từ 08h-09h30: Họp góp ý cho Quy định GDTA.
  - Từ 09h30-11h30: Họp Giao nhiệm vụ thực hiện Đề án năm 2014.
  2. Địa điểm: P201, Nhà Điều hành, ĐHQG-HCM.
  3. Nội dung:
  - Đóng góp ý kiến cho Quy định GDTA.
  - Giao nhiệm vụ thực hiện Đề án năm 2014.
  4. Thành phần:
  - ĐHQG-HCM: Đại diện BGĐ; Thường trực BCĐ Triển khai Đề án.
  - Các đơn vị: Đại diện BGH, BCĐ Triển khai Đề án của đơn vị, Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng Khoa/Bộ môn Ngoại ngữ, Giám đốc TT Ngoại ngữ.
  - Trung tâm KTTA: Giám Đốc Trung tâm KTTA.
  5. Chuẩn bị nội dung
  BCĐ Đề án đề nghị các đơn vị chuẩn bị các nội dung như sau:
  - Đóng góp ý kiến cho Dự thảo Quy định GDTA (được đăng tải tại địa chỉ:
  http://www.vnuhcm.edu.vn/Đào tạo/Đề án tiếng Anh-Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020).
  - Lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Đề án năm 2014 theo biểu mẫu (đính kèm).
  Văn bản góp ý cho Dự thảo Quy định GDTA và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Đề án năm 2014 của các đơn vị gửi về ĐHQG-HCM thông qua Ban ĐH&SĐH trước ngày 10/01/2014 (bằng file qua email tvdong@vnuhcm.edu.vn và bản in có xác nhận của đơn vị).
  BCĐ Đề án thông báo đến các đơn vị để thực hiện.

  Nội dung chi tiết của văn bản trong tệp đính kèm, tải về tại đây.

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên