Sau đại học

Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM ban hành Qui định xét tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ.

 • 28/12/2010
 • Ngày 21/12/2010, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM đã ban hành Qui định xét tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ (kèm theo Quyết định số 1763/QĐ-KHTN-SĐH). Qui định này được áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2011.

  Qui định này bao gồm 13 Điều:

  - Điều 1: Đối tượng dự tuyển

  - Điều 2: Thời gian và Hình thức tuyển sinh

  - Điều 3: Điều kiện dự tuyển

  - Điều 4: Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ của người dự tuyển

  - Điều 5: Hồ sơ thi tuyển

  - Điều 6: Danh mục các chuyên ngành xét tuyển

  - Điều 7: Hội đồng tuyển sinh và các ban, tiểu ban chuyên môn

  - Điều 8: Qui trình xét tuyển

  - Điều 9: Thang điểm chấm thi và xử lý chấm thi

  - Điều 10: Tiêu chuẩn xét trúng tuyển

  - Điều 11: Triệu tập người trúng tuyển

  - Điều 12: Xử lý vi phạm

  - Điều 13: Hiệu lực thi hành

  Nội dung chi tiếp, file đính kèm.

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên