Sau đại học

Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911, bổ sung năm 2013

 • 01/12/2013
 • Kính gửi: Các cơ sở đào tạo

  Căn cứ Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020 (Đề án 911) và Thông tư số 35/2012/TT-BGDĐT ngày 12/10/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án 911 (Thông tư 35);
  Căn cứ thông báo số 1240/TB-BGDĐT ngày 30/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2013 (Thông báo 1240);
  Căn cứ thông báo số 1457/TB-BGDĐT ngày 25/11/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung hồ sơ để xét tuyển đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2013 (Thông báo 1457),
  ĐHQG-HCM đề nghị các cơ sở đào tạo thực hiện các nội dung sau:
  1. Thông báo đến các ứng viên (đã đăng ký và nộp hồ sơ dự tuyển năm 2013 theo Thông báo 1240 nhưng chưa được phê duyệt trúng tuyển) đăng ký dự tuyển bổ sung tại các nước còn chỉ tiêu như: Anh (05), Đức (50), Hoa Kỳ (15), Nga (20), Nhật Bản (25), Pháp (20), Trung Quốc, tình cả Đài Loan (40), các nước khác còn lại (25).
  2. Tổ chức xét chọn ứng viên đáp ứng các quy định của Thông tư 35, phù hợp với kế hoạch đào tạo giảng viên của nhà trường và lập danh sách trích ngang ứng viên được trường cử dự tuyển theo thứ tự ưu tiên (nêu rõ tiêu chí ưu tiên) kèm theo công văn đề nghị (theo Biểu mẫu). Gửi công văn đề nghị, danh sách trích ngang ứng viên, 01 bộ hồ sơ của mỗi ứng viên (nếu có bổ sung, cập nhật các giấy tờ liên quan) về ĐHQG-HCM thông qua Ban ĐH&SĐH trước ngày 7/12/2013. Gửi file điện tử công văn, danh sách qua email: vtlong@vnuhcm.edu.vn.
  ĐHQG-HCM thông báo đến các cơ sở đào tạo biết và thực hiện. Mọi chi tiết xin liên hệ Ban ĐH&SĐH, ĐHQG-HCM (ĐT: 08.37242191).

  Nội dung chi tiết công văn trong file đính kèm, tải về tại đây.

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên