Thông cáo báo chí

Cơ quan ĐHQG-HCM tuyển dụng viên chức

 • 18/10/2017
 • Ngày 18/10, Cơ quan ĐHQG-HCM đã ra thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Nhà Điều hành ĐHQG-HCM. Số lượng cần tuyển: 1 chuyên viên Ban Thanh tra - Pháp chế, 1 chuyên viên Ban Công tác Sinh viên, 1 chuyên viên Ban Kế hoạch - Tài chính.

  Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi email theo địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Văn phòng ĐHQG-HCM Phòng 319, Nhà Điều hành ĐHQG-HCM, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức; Email: ntngan@vnuhcm.edu.vn
  Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến ngày 17/11/2017.

      Cơ quan ĐHQG-HCM là tổ chức tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc ĐHQG-HCM thực hiện các chức năng, nhiệm vụ nhằm mục tiêu xây dựng ĐHQG-HCM trở thành trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học - công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến, làm nòng cốt cho hệ thống giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

      Xem chi tiết thông báo tại đây.
   

  BK

  Tệp đính kèm:

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên