Tin tổng hợp

HỘI ĐỒNG ĐHQG-HCM HỌP PHIÊN THỨ 6, KHÓA IV

 • 29/06/2018
 • Ngày 28/6, Hội đồng ĐHQG-HCM đã họp phiên thứ 6 khóa IV tại Chu Lai, Quảng Nam.

  Hội đồng ĐHQG-HCM họp tại Chu Lai, Quảng Nam.
   

  Hội đồng đã nghe và thảo luận các báo cáo: Báo cáo Sơ kết hoạt động ĐHQG-HCM 6 tháng đầu năm 2018; Kế hoạt hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 và định hướng kế hoạch hoạt động ĐHQG-HCM năm 2019; chủ trương sáp nhập Trung tâm Đại học Pháp vào Viện Đào tạo Quốc tế; Đề án Xây dựng Trung tâm nghiên cứu và Phát triển ĐHQG-HCM/THACO; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQG-HCM.

  Tại phiên họp các thành viên đã đề nghị rà soát, chỉnh sửa Kế hoạch chiến lược ĐHQG-HCM giai đoạn 2016-2020, trong đó đảm bảo Kế hoạch chiến lược của ĐHQG-HCM phải mềm dẻo, linh hoạt, mang hơi thở của Cách mạng công nghiệp 4.0.

    “Hội đồng phải rà soát chiến lược, phải điều chỉnh cho phù hợp với xu thế và những yêu cầu tất yếu của thị trường, trong giai đoạn có tính chất nhạy cảm. Giai đoạn Cách mạng 4.0 vừa là thay đổi tất yếu vừa là thay đổi toàn diện. Phát triển được số hóa sẽ  phát triển trí tuệ nhân tạo” - Ông Trần Bá Dương phát biểu tại phiên họp.

  Thông qua ý kiến trao đổi, thảo luận của các thành viên trong Hội đồng, PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Chủ tịch Hội đồng ĐHQG-HCM đã kết luận về việc thông qua các báo cáo Sơ kết hoạt động ĐHQG-HCM 6 tháng đầu năm, Kế hoạch hoạt động ĐHQG-HCM 6 tháng cuối năm 2018, định hướng kế hoạch hoạt động năm 2019 và cho biết thời gian tới ĐHQG-HCM sẽ tổ chức Hội nghị Rà soát Kế hoạch chiến lược ĐHQG-HCM giai đoạn 2016-2020 và có những chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của Hội đồng.

  Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng cũng đã kết luận: Hội đồng ĐHQG-HCM tán thành chủ trương sáp nhập Trung tâm Đại học Pháp vào Viện Đào tạo Quốc tế. Hội đồng đề nghị Ban Giám đốc ĐHQG-HCM triển khai các bước tiếp theo; Đối với dự án Xây dựng Trung tâm nghiên cứu và Phát triển ĐHQG-HCM/THACO: đề nghị thành lập Ban nghiên cứu khả thi về đề án hợp tác giữa ĐHQG-HCM và doanh nghiệp với sự tham gia của lãnh đạo 2 đơn vị: ĐHQG-HCM và THACO (Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải); Chủ tịch Hội đồng ĐHQG-HCM cũng đã đề nghị Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo có chỉ đạo nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ về kế hoạch hoạt động khoa học và đào tạo của ĐHQG-HCM trong thời gian sắp tới.

  HOÀNG THỊ HẠNH

   

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên