Tin tức - Sự kiện

Quá trình đô thị hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương (1986 - 2010) - NCS . Lê Vy Hảo

 • 07/10/2019
 • Tên luận án: "Quá trình đô thị hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương (1986 - 2010)”

  Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam. 
  Mã số: 62.22.03.13
  Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Vy Hảo
  Họ và tên người hướng dẫn: PGS.TS Tôn Nữ Quỳnh Trân
  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP.HCM
  1. Tóm tắt nội dung luận án
  Đô thị hóa là hiện tượng biến đổi kinh tế - xã hội phổ biến tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tại tỉnh Bình Dương, từ những năm cuối thập niên 1980, đô thị hóa đã diễn ra với tốc độ ngày càng nhanh và tác động sâu sắc đến hình thái tổ chức xã hội của nhiều địa phương trong tỉnh. Qua quá trình này, nhiều làng, xã nông nghiệp nông thôn nghèo nàn, lạc hậu trước đây đã dần trở thành những thị tứ trù mật với nền kinh tế hiện đại và sự phổ biến của nếp sống, văn hóa thành thị.
  Luận án “Quá trình đô thị hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương (1986 - 2010)” là công trình khoa học lịch sử nghiên cứu về quá trình đô thị hóa của Bình Dương trong giai đoạn 1986 - 2010, được thực hiện trên cơ sở kế thừa những thành tựu về lý luận trong việc nghiên cứu về đô thị hóa cũng như từ thực tiễn của quá trình đô thị hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Các phương pháp được sử dụng chủ yếu trong luận án là phương pháp lịch sử, phương pháp logic và phương pháp liên ngành.
  Thông qua 6 chương nghiên cứu, luận án đã trình bày bối cảnh cũng như làm rõ diễn biến của quá trình đô thị hóa của tỉnh Bình Dương qua việc phân tích những biến đổi đặc trưng như sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế và lao động theo hướng phi nông nghiệp; sự tập trung dân cư và và gia tăng dân số đô thị; sự thay đổi trong lối sống và văn hóa của người dân từ loại hình nông thôn sang thành thị,… Luận án cũng đưa ra một số nhận xét, đánh giá và rút ra những đặc điểm của quá trình đô thị hóa diễn ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong giai đoạn này.
  2. Các kết quả chính của luận án
  2.1. Luận án trình bày quá trình biến đổi một cách cơ bản từ hình thái nông thôn sang hình thái đô thị diễn ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương thông qua những chuyển biến đặc trưng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội - văn hóa và một số khía cạnh hữu quan khác.
  2.2. Luận án phân tích, đánh giá nội dung, bản chất, xu hướng cũng như những thành tựu và hạn chế của quá trình đô thị hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
  2.3. Luận án đối chiếu quá trình đô thị hóa của Bình Dương với những lý thuyết, mô hình đô thị hóa phổ biến để soi rọi thêm những đặc trưng của quá trình này. Đồng thời, làm rõ những đặc điểm nổi bật của quá trình đô thị hóa của tỉnh so với một số địa phương khác của Việt Nam.
  3. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn
  - Luận án cung cấp cơ sở lý thuyết cho việc hoạch định chiến lược phát triển và quản lý đô thị của tỉnh Bình Dương; luận án cũng gợi mở những chủ đề mới cho việc nghiên cứu về đô thị hóa của tỉnh Bình Dương.
  - Kết quả của luận án còn có thể trở thành nguồn tham khảo cho chiến lược phát triển đô thị của các tỉnh, thành khác trong cả nước. Thêm vào đó, trong xu thế liên kết vùng ngày càng rõ nét hiện nay, nghiên cứu về đô thị hóa của tỉnh Bình Dương sẽ góp phần mở ra triển vọng hợp tác, phát triển trong lĩnh vực đô thị trên quy mô khu vực Đông Nam Bộ và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
  - Các nội dung của luận án góp thêm nguồn tài liệu phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của sinh viên, giảng viên, những người quan tâm vấn đề đô thị hóa cũng như công việc của cán bộ ngành đô thị.
   

  Tệp đính kèm:

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên