Thông tin xếp hạng ĐH quốc tế

So sánh các hệ thống xếp hạng quốc tế

 • 07/12/2019
 • QS World, QS Asia, QS GER và THE là những bảng xếp hạng uy tín của thế giới. Các bảng xếp hạng này đã tạo ra thước đo học thuật chuẩn mực về chất lượng đào tào, tạo sự tin tưởng nơi các chính phủ, nhà tuyển dụng và người học về các đại học được xếp hạng.

  Bên cạnh việc nhấn mạnh các giá trị đặc thù của một đại học về giảng dạy, nghiên cứu, chất lượng đầu ra của người học, sự kết nối cộng đồng học thuật, QS World, QS Asia, QS GER và THE đều thể hiện sự quan tâm riêng biệt thông qua bộ tiêu chí đa dạng và bao quát khi đánh giá, xếp hạng các đại học quốc tế.

  Xét về tính chất nguồn dữ liệu, QS World, QS Asia, QS GER và THE đều dựa trên hai nguồn chính: (1) Dữ liệu do các trường tham gia xếp hạng cung cấp kết hợp thăm dò ý kiến; (2) Nguồn dữ liệu từ các tổ chức độc lập như ISI, Scopus và NSS. Các bảng xếp hạng này đều thu thập dữ liệu về: tỉ số sinh viên/giảng viên, điểm chuẩn tuyển sinh, số PhD, số sinh viên/giảng viên quốc tế, số công bố khoa học, tỷ lệ trích dẫn, nguồn thu từ chuyển giao công nghệ, khả năng sinh viên có việc làm và đánh giá của bên liên quan.

  Tiêu chí đánh giá của THE, QS World và QS Asia.
  Tiêu chí đánh giá của QS World và QS Asia.
  Tiêu chí đánh giá của QS GER.

  Sự khác biệt giữa các bảng xếp hạng đại học sẽ giúp xã hội hồi quy và đánh giá các đại học tham gia xếp hạng trên nhiều bình diện giá trị, từ đó khẳng định uy tín học thuật thực sự của một đại học. QS World, QS Asia, QS GER và THE đều sở hữu những bộ tiêu chí với cách tính điểm cụ thể cho từng trọng số. Những tương quan so sánh giữa các bảng xếp hạng này sẽ giúp các đại học hiểu rõ hơn về bảng xếp hạng mình tham gia cũng như tìm kiếm các giải pháp phù hợp để đáp ứng hiệu quả cho từng bảng xếp hạng.

  PHAN AN

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên