Tin tổng hợp

Hội nghị giao ban thường niên hai ĐHQG năm 2019

 • 23/08/2019
 • Ngày 22/8, tại Đà Nẵng, ĐHQG-HCM và ĐHQG Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban thường niên năm 2019. PGS.TS Nguyễn Kim Sơn - Giám đốc ĐHQG Hà Nội và PGS.TS Huỳnh Thành Đạt - Giám đốc ĐHQG-HCM, đồng chủ trì hội nghị.

  Trong năm học 2018-2019, hai ĐHQG đã có nhiều hoạt động phối hợp nhằm đảm bảo việc triển khai các nội dung theo kết luận tại Hội nghị giao ban hai ĐHQG năm 2018, phát huy tiềm năng, thế mạnh của hai đơn vị để cùng giải quyết các vấn đề thực tiễn trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

  Hai ĐHQG đã phối hợp gửi văn bản kiến nghị Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học đến lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Trong đó, khẳng định: “Đại học quốc gia là cơ sở giáo dục đại học công lập; là hệ thống bao gồm các trường đại học thành viên, viện nghiên cứu khoa học thành viên và các tổ chức, đơn vị trực thuộc khác có quan hệ chặt chẽ, hữu cơ với nhau tạo thành một chỉnh thể thống nhất, đa ngành, đa lĩnh vực, cùng thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia về giáo dục đại học và được Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển”.

  Sau khi Luật Giáo dục Đại học (sửa đổi, bổ sung) được thông qua, hai ĐHQG đã thành lập Tổ công tác và chủ trì việc xây dựng dự thảo sửa đổi Nghị định và Quy chế về ĐHQG để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, hai ĐHQG đã cơ bản hoàn thiện dự thảo Nghị định và Quy chế mới về ĐHQG.

  Về tiến độ hợp tác trong công tác đào tạo, các Trường ĐH KHXH&NV và Trường ĐH Kinh tế - Luật của ĐHQG-HCM đã dự kiến về số lượng học viên, nghiên cứu sinh cũng như các ngành học để trao đổi học tập tại ĐHQG Hà Nội giai đoạn 2020-2023.

  Về hoạt động khoa học công nghệ, hai ĐHQG tích cực triển khai các nhiệm vụ, chương trình khoa học công nghệ lớn, giải quyết các vấn đề thực tiễn, đưa ra các công nghệ mới và tư vấn chính sách thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

  Các công tác khác như truyền thông, công tác sinh viên, thanh tra pháp chế, đảm bảo chất lượng… tiếp tục được hai ĐHQG quan tâm, phối hợp.

  Dự kiến trong năm học 2019-2020, hai ĐHQG sẽ hoàn thành việc xây dựng dự thảo Nghị định và Quy chế mới về ĐHQG trình Thủ tướng Chính phủ; tăng cường phối hợp, triển khai hiệu quả Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai ĐHQG và Ban Kinh tế Trung ương. Đồng thời, hai ĐHQG định hướng hợp tác trọng tâm là cùng phối hợp với các địa phương xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế xã hội theo đặt hàng; tập trung triển khai xây dựng và hoàn thành Đề án đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ cho các sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh miền Nam có mong muốn được theo học các chương trình đào tạo tại ĐHQG Hà Nội.

  Tin, ảnh: HOÀNG HẠNH

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên