Sau đại học

NCS. Nguyễn Thanh Phong, Viện MT&TN bảo vệ luận án tiến sĩ ngày 12/5/2017

 • 28/04/2017
 • Tên luận án: Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ xử lý nước rỉ rác phù hợp với điều kiện tỉnh Bình Dương.
  Chuyên ngành: Công nghệ môi trường nước – nước thải         
  Mã số: 62.85.06.01
  Nghiên cứu sinh: NGUYỄN THANH PHONG
  Khóa đào tạo: 2009
  Người hướng dẫn khoa học: 
  1.    GS.TS. Nguyễn Văn Phước - Viện Môi trường và Tài nguyên – ĐHQG TP.HCM
  2.    PGS.TS Lê Đức Trung -  Viện Môi trường và Tài nguyên – ĐHQG TP.HCM
  Tên cơ sở đào tạo: VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN – ĐHQG TP. HCM
  Thời gian bảo vệ: 8giờ 30, ngày 12/5/2017
  Địa điểm bảo vệ:  Phòng Hội thảo, Viện Môi trường và Tài nguyên
  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên