Sau đại học

NCS. Nguyễn Thị Tịnh Ấu, Viện MT&TN bảo vệ luận án tiến sĩ ngày 12/6/2018

 • 31/05/2018
 • Tên đề tài luận án tiến sĩ: Xây dựng hệ hỗ trợ quyết định không gian trong quản lý bền vững Lưu vực sông – Áp dụng trường hợp Lưu vực sông ĐắkB’la, tỉnh Kon Tum, Việt Nam.
  Chuyên ngành: SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
  Mã số: 62.85.15.01
  Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Tịnh Ấu
  Người hướng dẫn khoa học: 
  1.    PGS.TS. Nguyễn Kim Lợi
  2.    TS. Ngô An
  Cơ sở đào tạo: Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh
  Thời gian bảo vệ: 14g00, ngày 12/6/2018
  Địa điểm bảo vệ: Phòng Hội Thảo Viện MT&TN

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên