Giáo dục 4.0

Đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ Đề án CDIO tháng 5/2013.

 • 08/05/2013
 • Kính gửi:

          - Trường ĐH Bách khoa;

          - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên;

          - Trường ĐH Công nghệ Thông tin;

          - Trường ĐH Kinh tế - Luật.

   

  Căn cứ nhiệm vụ nhiệm vụ Đề án CDIO năm 2013, Ban Chủ nhiệm Đề án CDIO (BCN Đề án) đề nghị các các đơn vị đảm bảo thời hạn thực hiện các nhiệm vụ Đề án tháng 5-7/2013 theo lịch như sau:
  1. V/v lập kế hoạch và thẩm định đề án năm 2014:
  - Gửi kế hoạch năm 2014 (đối với các chương trình thí điểm đã được phê duyệt đề án), và đề án (đối với các chương trình nhân rộng) về ĐHQG-HCM trước ngày 30/5/2013.
  - Lưu ý: đối với các chương trình thí điểm tại Trường ĐH Bách khoa và Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, từ năm 2014, cần có kế hoạch cụ thể duy trì giảng dạy từ nguồn kinh phí thường xuyên.
  2. V/v kiểm tra, đánh giá giữa kỳ thực hiện Đề án năm 2013:
  - Gửi báo cáo tự đánh giá về ĐHQG-HCM trước ngày 5/7/2013.
  - ĐHQG-HCM tổ chức đánh giá trước 25/7/2013 (lịch cụ thể, ĐHQG-HCM sẽ thông báo và cập nhật trên lịch công tác tuần của ĐHQG-HCM).

  Ban Chủ nhiệm Đề án thông báo đến các đơn vị biết và thực hiện.

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên