Hội nghị - Hội thảo

ĐHQG-HCM: Doanh thu chuyển giao công nghệ sẽ đạt 170 tỷ

 • 08/12/2015
 • Ngày 9/12 ĐHQG-HCM tổ chức Hội nghị Xây dựng Kế hoạch chiến lược ĐHQH-HCM giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030. Hội nghị có sự tham gia của Ban Giám đốc ĐHQG-HCM, cố vấn, nhà quản lý nghiên cứu khoa học từ các trường thành viên và đơn vị trực thuộc.

      Hội nghị đóng góp ý kiến cho Kế hoạch chiến lược của ĐHQG-HCM. Theo đó, giai đoạn 2016-2010, ĐHQG-HCM có 6 chiến lược chính gồm: Mô hình quản trị hệ thống; Cơ chế tài chính và phát triển nguồn nhân lực; Chất lượng đào tạo; Hiệu quả nghiên cứu khoa học; Khu Đô thị đại học - thành phố khoa học; Hợp tác phát triển và hội nhập.

      Các tiêu chí cơ bản và nổi bật của kế hoạch từ nay tới 2020 gồm: Quy mô đào tạo hệ chính quy đạt 60.000 sinh viên, hệ cao đẳng giảm còn 1.000 sinh viên; 30 chương trình đào tạo được đánh giá AUN-QA; 100% diện tích Khu Đô thị được giải tỏa, đền bù; tỷ lệ doanh thu chuyển giao công nghệ tăng 10% mỗi năm và đạt khoảng 170 tỷ vào năm 2020.

  PGS.TS Huỳnh Thành Đạt báo cáo dự thảo Kế hoạch Chiến lược ĐHQG-HCM. Ảnh: Thái Việt


  Thái Việt

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên