Tin tức - Sự kiện

Khảo sát thành phần hóa học của vỏ trái bứa Planchon (Garcinia planchonii) và rễ cây xáo tam phân (Paramignya trimera) - NCS. Trịnh Hoàng Dương

 • 07/05/2021
 • Tên đề tài luận án: Khảo sát thành phần hóa học của vỏ trái bứa Planchon (Garcinia planchonii) và rễ cây xáo tam phân (Paramignya trimera)
  Ngành: Hóa hữu cơ
  Mã số ngành: 62 44 01 14
  Họ tên nghiên cứu sinh: Trịnh Hoàng Dương
  Khóa đào tạo: 2013
  Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Diệu Liên Hoa, PGS.TS. Hà Diệu Ly
  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM
  1. Tóm tắt luận án 
  Họ Bứa hay họ Măng cụt (Clusiaceae hay Guttiferae) và họ Cam quýt (Rutaceae) là hai họ thực vật lớn ở Việt Nam, có nhiều loài được sử dụng để trị bệnh trong y học dân gian và chứa nhiều hợp chất thể hiện hoạt tính sinh học đa dạng. Trước đây đã có nhiều nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của hai họ này, tuy nhiên có ít thông tin về bứa Planchon (Garcinia planchonii) và xáo tam phân (Paramignya trimera). Trên cơ sở đó, nội dung của luận án là phân lập và xác định cấu trúc các hợp chất tự nhiên từ vỏ trái bứa Planchon và rễ cây xáo tam phân nhằm cung cấp thông tin khoa học về thành phần hóa học của hai loài cây này. Ngoài ra, một số hoạt tính sinh học gồm hoạt tính gây độc tế bào ung thư gan HepG2, ức chế enzym α-glucosidase và kháng oxy hóa với thuốc thử DPPH của các hợp chất phân lập cũng đã được thử nghiệm và đánh giá.
  2. Những kết quả mới của luận án 
  Đã phân lập và xác định được cấu trúc của 38 hợp chất từ vỏ trái bứa Planchon và rễ cây xáo tam phân. Đối với xáo tam phân, phân lập được 25 hợp chất trong đó có 3 hợp chất mới lần đầu tiên tìm thấy trên thế giới là paramicoumarin A, paramicoumarin B và paramiacridon, 2 hợp chất tự nhiên mới mặc dù đã được tổng hợp trước đây cùng với 11 hợp chất khác lần đầu tiên được tìm thấy trong loài cây này. Đối với bứa Planchon, 13 hợp chất đã được tìm thấy trong đó có 6 hợp chất lần đầu tiên được báo cáo.
  Đã thử nghiệm hoạt tính gây độc tế bào ung thư gan HepG2 của một số hợp chất phân lập được từ xáo tam phân, đồng thời thử hoạt tính ức chế enzym α-glucosidase và kháng oxy hóa với thuốc thử DPPH trên tất cả các hợp chất phân lập được. 
  Tìm ra 5 hợp chất có hoạt tính ức chế enzym α-glucosidase mạnh gấp 10 lần chứng dương acarbose. Đây là các hợp chất tiềm năng để thực hiện các thử nghiệm khác sâu hơn, hướng đến việc sử dụng làm thuốc trị đái tháo đường.
  3. Các ứng dụng/ khả năng ứng dụng trong thực tiễn hay những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu
  Với 5 hợp chất có hoạt tính ức chế enzym α-glucosidase mạnh gấp 10 lần chứng dương, cần có các thử nghiệm tiền lâm sàng để có thể ứng dụng làm thuốc.
  Thử nghiệm một số hoạt tính sinh học khác như kháng khuẩn, kháng viêm, kháng HIV, ức chế enzym tyrosinase trên các hợp chất phân lập được nhằm tìm kiếm các hoạt chất có khả năng trị các bệnh khác.
  Bán tổng hợp các dẫn xuất của ostruthin, 8-methoxyostruthin và guttiferon Q, là các hợp chất tìm thấy với lượng lớn, để thử hoạt tính sinh học, tìm ra mối liên hệ giữa cấu trúc và hoạt tính sinh học của các dẫn xuất và khảo sát các ứng dụng có thể có của các hợp chất này.
   

  Tệp đính kèm:

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên