Sau đại học

NCS. Lê Khánh Điền, Trường ĐH Bách Khoa bảo vệ luận án tiến sĩ ngày 26/1/2018

 • 12/01/2018
 • Tên luận án: Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Các Thông Số Công Nghệ Đến Khả Năng Tạo Hình Của Một Số Vật Liệu Kim Loại Tấm Khi Gia Công Bằng Phương Pháp Spif
   (A RESEARCH ON THE INFLUENCES OF ENGINEERING PARAMETERS TO THE FORMING ABILITY OF METAL SHEET BY SPIF TECHNOLOGY)
  Chuyên ngành:   CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY    
  Mã số chuyên ngành:     62 52 04 01 62 52 04 01    
  Nghiên cứu sinh: Lê Khánh Điền
  NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS. TS. NGUYỄN THANH NAM
  Thời gian bảo vệ: 9g00, ngày 276/1/2018
  Địa điểm bảo vệ: Phòng chuyên đề Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Tp. HCM

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên