Sau đại học

NCS. Lê Thị Kim Huệ, Trường ĐH KHXH&NV bảo vệ luận án tiến sĩ ngày 05/3/2018

 • 08/02/2018
 • Phát Triển Nguồn Nhân Lực Đáp Ứng Yêu Cầu Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Ở Tỉnh Phú Yên Hiện Nay
  -    Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử
  -    Mã số: 62 22 03 02
  -    Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Thị Kim Huệ
  -    Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lương Minh Cừ
  Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  Thời gian bảo vệ: 8g00, ngày 05/03/2018
  Địa điểm bảo vệ: Phòng D202, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên