Sau đại học

NCS. Nguyễn Như Hiển, Viện MT&TN bảo vệ luận án tiến sĩ ngày 7/2/2018

 • 26/01/2018
 • Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu xử lý nitơ trong nước thải chế biến mủ cao su kết hợp quá trình nitrit hóa bán phần – anammox trong hệ bùn lơ lửng và bùn giá thể
  Chuyên ngành: Công nghệ Môi trường nước và nước thải
  Mã số: 62.85.06.01
  Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Như Hiển
  Cán bộ hướng dẫn khoa học:
  1. PGS.TS. Nguyễn Phước Dân
  2. PGS.TS. Lê Đức Trung
  Cơ sở đào tạo: Viện Môi Trường và Tài Nguyên, Đại học Quốc gia TP.HCM
  Thời gian bảo vệ: 9g00, ngày 07/02/2018
  Địa điểm bảo vệ: Phòng Hội thảo Viện Môi Trường và Tài Nguyên

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên