Sau đại học

Sử dụng các phương pháp của giải tích phi tuyến vào một số bài toán biên phi tuyến - NCS. Lê Khánh Luận

 • 12/11/2013
 • Ngành: Toán giải tích
  Mã số: 62.46.01.01.
  Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Khánh Luận.
  Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thành Long; TS. Trần Minh Thuyết.
  Cơ sở đào tạo: Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG-HCM.

  Nội dung chi tiết của tóm tắt luận án trong tệp đính kèm, tải về tại đây.

   

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên