Tin tức - Sự kiện

Âm nhạc trong đời sống của người Gia Rai - NCS. Trần Thế Cường

 • 21/01/2021
 • Tên đề tài luận án: Âm nhạc trong đời sống của người Gia Rai
  Chuyên ngành: Dân tộc học
  Mã số:  9310310
  Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Thế Cường
  Người hướng dẫn khao học: PSG TS THÀNH PHẦN, PGS TS NGUYỄN THANH HÀ    
  Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM.
  1. Tóm tắt nội dung luận án (abstract) – viết dưới dạng tóm tắt bài báo khoa học
  Âm nhạc trong đời sống của người Gia Rai : Luận án trình bày về tộc người Gia Rai cư trú ở các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc và phía Tây Khánh Hòa. Họ có một nền Âm nhạc riêng, tồn tại cách đây hàng ngàn năm. Các nhạc cụ của người Gia Rai gồm đàn Đá, T’rưng, Đing Đong, Krông-pút, đàn Nước, Tiêu, T’ni, cồng, chiêng và đặc trưng nhất là K’ni. Âm nhạc Gia Rai dùng thang 5 âm có bán cung. Âm nhạc Gia Rai là vốn quý của Việt Nam và thế giới nhưng đang có nguy cơ thất truyền. Cần phải có kế hoạch lưu giữ và truyền dạy Âm nhạc Gia Rai.
  2. Những kết quả của luận án
  - Góp phần tìm hiểu âm nhạc Gia Rai và sinh hoạt nhạc cụ trong đời sống của tộc họ.
  - Giúp bảo tồn và phát huy một tài sản nghệ thuật âm nhạc cho tộc người Gia Rai nói riêng, cho Việt Nam và thế giới nói chung.
  - Góp phần vào việc hiểu biết hơn đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của người Gia Rai. 
  - Giúp giải đáp vấn đề âm nhạc đóng vai trò gì trong đời sống của tộc người Gia Rai.
  - Hỗ trợ cho việc tìm hiểu, nghiên cứu về tộc người Gia Rai.
  - Hỗ trợ cho việc giảng dạy phân môn âm nhạc tộc người.
  3. Các ứng dụng/ khả năng ứng dụng trong thực tiễn 
  - Hỗ trợ cho việc tìm hiểu, nghiên cứu về tộc người Gia Rai.
  - Hỗ trợ cho việc giảng dạy phân môn âm nhạc tộc người.
  - Đề tài cho thấy âm nhạc đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống của tộc người Gia Rai.

  Tệp đính kèm:

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên