Đại học

Chương trình đào tạo chính quy - Trường đại học Công Nghệ Thông Tin

 • 23/01/2010
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
   
  Địa chỉ: Khu phố 6, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (08) 9304897 
  Fax: (08) 9304897
  Email: uit@uit.edu.vn
  Website: http://www.uit.edu.vn

  Stt Tên chương trình đào tạo Mã chương trình đào tạo Thời gian đào tạo Tổng số tín chỉ  
  1 Mạng máy tính - Truyền thông 52.48.01.02 4 năm 146
  2 Kỹ thuật phần mềm 52.48.01.03 4 năm 149
  3 Hệ thống thông tin 52.48.01.04 4 năm 149
  4 Kỹ thuật máy tính 52.52.02.06 4 năm 145
  5 Khoa học máy tính 52.48.01.01 4 năm 147
  6 Công nghệ thông tin 52.52.02.06 4 năm 139
  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên