Tin tức - Sự kiện

NCS. Nguyễn Trọng Nghĩa, Trường ĐH Kinh tế - Luật bảo vệ luận án tiến sĩ ngày 07/12/2021

 • 03/11/2021
 • Tên đề tài LATS: Tác động của đầu tư quá mức đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam
  Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng                               
  Mã số: 62340201
  Họ tên NCS: Nguyễn Trọng Nghĩa                        
  Mã số NCS: NCS402011454    
  Người hướng dẫn khoa học: HD1: PGS.TS. Phan Đình Nguyên, TS. Nguyễn Ngọc Huy
  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM
  Thời gian bảo vệ: 08g30, ngày 07/12/2021
  Địa điểm bảo vệ: trực tuyến
  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên