Giáo dục 4.0

Tập huấn Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ĐHQG-HCM.

 • 29/09/2010
 • Nhằm phổ biến nội dung Quy chế đến các cán bộ, giảng viên của các cơ sở đào tạo (CSĐT) tiến sĩ thuộc ĐHQG-HCM phục vụ cho công tác tổ chức giảng dạy và quản lý đào tạo đối với các nghiên cứu sinh theo Quy chế mới, ĐHQG-HCM đã tổ chức Tập huấn Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ cho cán bộ quản lý và phụ trách đào tạo tiến sĩ thuộc CSĐT vào ngày 22/9/2010 tại Hội trường B4 Trường ĐH Bách khoa, ĐHQG-HCM.

  Kính gửi:

          - Trường Đại học Bách khoa;

          - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;

          - Trường ĐH Công nghệ Thông tin;

          - Trường ĐH Kinh tế-Luật;

          - Trung tâm CEE


  Căn cứ Quyết định 1389/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH, ngày 29/01/2011 về việc ban hành Quy định về Tổ chức và Quản lý thực hiện Đề án “Triển khai thí điểm mô hình CDIO tại ĐHQG-HCM cho Ngành Kỹ thuật Cơ khí (MS: 52520103), Nhóm ngành Máy tính (MS: 524801), Nhóm ngành Công nghệ Thông tin (MS: 524802) và nhân rộng triển khai cho các nhóm ngành đào tạo khác, giai đoạn 2010 - 2017” (Đề án);


  Căn cứ Quyết định số 117, 118, 119, 120 và 156/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH về việc giao nhiệm vụ và kinh phí thực hiện Đề án năm 2013 cho Cơ quan ĐHQG-HCM, Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH KHTN, Trường ĐH CNTT và Trường ĐH KT-Luật và CQ ĐHQG-HCM (các đơn vị);


  1. Ban Chủ nhiệm Đề án CDIO ĐHQG-HCM thông báo đến các đơn vị lịch đánh giá giữa kỳ thực hiện Đề án năm 2013 (đính kèm).


  2. Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo theo Biểu mẫu (ban hành kèm theo Quy định về Tổ chức và Quản lý thực hiện Đề án) về ĐHQG-HCM (bản in có xác nhận của đơn vị và file qua email: dnkhiem@vnuhcm.edu.vn) trước ngày 5/7/2013.


  3. Để đảm bảo công tác đánh giá được hiệu quả, đề nghị các đơn vị chuẩn bị theo nội dung kiểm tra (đính kèm) và chỉ đạo Tổ Triển khai CDIO của đơn vị tham dự đầy đủ các buổi làm việc theo lịch trên.

   

  BCN Đề án CDIO ĐHQG-HCM thông báo đến các đơn vị biết và thực hiên.

   

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên