Tin tổng hợp

V/v công khai danh sách đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước

 • 08/05/2024
 • Thực hiện quy định về thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng tại khoản 2, Điều 46 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, ĐHQG-HCM cho đăng công khai danh sách 01 tập thể đề nghị khen thưởng trên trang website của ĐHQG-HCM (theo Danh sách đính kèm).

  Thời gian niêm yết công khai từ ngày 08/5/2024 đến hết ngày 21/5/2024.

  Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

   

  Tệp đính kèm:

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên