Tin tổng hợp

Trung tâm Lý luận chính trị ĐHQG-HCM kỷ niệm 6 năm thành lập

 • 13/04/2015
 •    Là đơn vị trực thuộc ĐHQG-HCM, Trung tâm Lý luận chính trị (TTLLCT) có nhiệm vụ tư vấn cho Giám đốc ĐHQG-HCM những vấn đề thuộc lĩnh vực lý luận chính trị (LLCT); về hoạt động bồi dưỡng, đào tạo giảng viên, cán bộ LLCT đáp ứng nhu cầu giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học của ĐHQG-HCM và của xã hội; quản lý việc thực hiện nội dung, chương trình, giáo trình những môn LLCT nhằm đảm bảo tính pháp lý, tính thống nhất, liên thông và đảm bảo chất lượng giảng dạy, học tập các môn LLCT trong toàn ĐHQG-HCM; tổ chức và thực hiện giảng dạy các môn LLCT cho sinh viên; đào tạo sau đại học một số chuyên ngành lý luận chính trị.

  Tập thể giảng viên, chuyên viên của Trung tâm Lý luận chính trị ĐHQG-HCM.                             

     Tất cả giảng viên của Trung tâm LLCT đều có trình độ từ thạc sĩ trở lên, trong đó gần một nửa là tiến sĩ. Trung tâm Lý luận chính trị (TTLLCT) đã tổ chức giảng dạy một phần hoặc toàn bộ chương trình các môn LLCT cho sinh viên các trường như: ĐH Quốc Tế, Đại học Công nghệ Thông tin, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Kinh tế  - Luật và Khoa Y ĐHQG-HCM. Trung tâm còn thực hiện việc giảng dạy triết học chương trình sau đại học theo yêu cầu của các cơ sở đào tạo, tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giảng viên LLCT các tỉnh phía Nam, hỗ trợ giảng dạy chính trị đầu khóa, cuối khóa cho sinh viên, tham gia giảng tại các lớp bồi dưỡng chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng trong ĐHQG-HCM.

         Bên cạnh đó, nghiên cứu khoa học là một mặt quan trọng trong hoạt động của Trung tâm. Trong  suốt 6 năm qua, trung bình mỗi giảng viên của Trung tâm công bố 2 - 3 bài viết/năm trên các tạp chí chuyên ngành và kỷ yếu khoa học các cấp. Các cán bộ, giảng viên của Trung tâm đã chủ trì và tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở đến cấp Bộ và cao hơn. Từ các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học các cấp do Trung tâm tổ chức hoặc phối hợp tổ chức, nhiều cuốn sách tham khảo, chuyên khảo đã được xuất bản.

                Nhiều cuốn sách tham khảo, chuyên khảo đã được Trung tâm Lý luận chính trị ĐHQG-HCM xuất bản.

    Đặc biệt, Trung tâm LLCT đã phối hợp với Bộ giáo dục và Đào tạo tổ chức thành công Hội thảo khoa học Quốc gia “Đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng” vào đầu năm 2015 với sự tham dự của lãnh đạo các bộ ngành trung ương liên quan, các nhà khoa học, giảng viên trong cả nước.

         Những thành quả đã đạt được trong 6 năm xây dựng và phát triển là cơ sở, tiền đề hết sức quan trọng để Trung tâm Lý luận chính trị vững tin tiến lên phía trước và không ngừng lớn mạnh cùng với sự phát triển của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, đóng góp nhiều hơn nữa vào công tác lý luận, đào tạo lý luận chính trị, cũng như sự nghiệp giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên