Tin tức - Sự kiện

NCS. Nguyễn Đặng Thùy Diễm, Trường ĐHKHXH&NV bảo vệ luận án tiến sĩ ngày 18/07/2020

 • 01/07/2020
 • Tên luận án: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa với việc xây dựng và phát triển văn hóa ở tỉnh Kiên Giang hiện nay”
  Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử 
  Mã số: 62.22.03.01 
  Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Đặng Thùy Diễm
  Người hướng dẫn khoa học:  PGS.TS. Lương Minh Cừ
  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  Thời gian bảo vệ: 08g00, 18/07/2020
  Địa điểm bảo vệ: P. D201 - Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn - 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên