Sau đại học

NCS. Nguyễn Thị Phương Lam, Trường ĐH KHXH&NV bảo vệ luận án tiến sĩ ngày 5/2/2018

 • 25/01/2018
 • Tên luận án:Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Đại Đoàn Kết Với Việc Phát Huy Sức Mạnh Đại Đoàn Kết Toàn Dân Trong Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Ở Tp.HCM 
  Chuyên ngành: CNDV BC & CNDV LS
  Mã số: 62.22.03.02
  Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAM
  Người hướng dẫn khoa học: TS. TRẦN CHÍ MỸ - TS. HÀ THIÊN SƠN
  Cơ sở đào tạo: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XH & NV–ĐHQG HCM 
  Thời gian bảo vệ: 14g00, ngày 05/02/2018
  Địa điểm bảo vệ: Phòng D201, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XH & NV–ĐHQG HCM 

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên