Sau đại học

NCS. Vũ Hoàng Toàn, Trường ĐH KHXH&NV bảo vệ luận án tiến sĩ ngày 28/4/2018

 • 17/04/2018
 • Tên luận án: Vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự ở tây nguyên hiện nay
  Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử
  Mã số: 62.22.80.05
  Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Hoàng Toàn
  Cán bộ hướng dẫn khoa học:     1. PGS. TS. Trương Văn Chung 
  2. TS. Nguyễn Quốc Vinh.
  Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.. 
  Thời gian bảo vệ: 14g00, ngày 28/4/2018
  Địa điểm bảo vệ: Phòng D201, Trường ĐH KHXH&NV ĐHQG-HCM

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên