Thông cáo báo chí

Trường ĐH Bách Khoa đạt chuẩn kiểm định châu Âu

 • 15/06/2017
 • Ngày 13/6, Trường ĐH Bách Khoa ĐHQG-HCM đã được Hội đồng cấp cao đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp (HCERES) thông báo về việc đạt chuẩn kiểm định chất lượng với hiệu lực 5 năm.

  Đoàn công tác của tổ chức HCERES khảo sá  tại Trường ĐH Bách Khoa vào tháng 10/2016. Ảnh: BK

      Trước đó, HCERES đã đánh giá và kiểm định Trường ĐH Bách Khoa trong 3 ngày (từ 1 -  3/3) với bộ tiêu chuẩn đánh giá gồm 6 lĩnh vực, 17 tiêu chuẩn, 29 tiêu chí. Trong đó có những tiêu chí liên quan trực tiếp đến người học như: môi trường học tập và quản lý đào tạo, chính sách đào tạo và nghiên cứu đáp ứng nhu cầu người học, chính sách đảm bảo chất lượng, đạo đức trong đào tạo…

      HCERES là tổ chức đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục đại học độc lập có nhiệm vụ đánh giá các cơ sở đào tạo đại học, các tổ chức nghiên cứu và các chương trình đào tạo.

      HCERES là thành viên chính thức của Hiệp hội đảm bảo chất lượng giáo dục đại học châu Âu (ENQA) và Bộ tiêu chuẩn và Hướng dẫn về đảm bảo chất lượng (ESG) trong hệ giáo dục đại học châu Âu (EHEA).

      Trường ĐH Bách Khoa là một trong bốn trường đại học đầu tiên của Việt Nam đạt kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn này.

  ĐỨC LỘC

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên