Nghiên cứu

 Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ĐHQG-HCM

Giới thiệu

  • 30/08/2019
  • ĐHQG-HCM xây dựng và hình thành một hệ thống các tổ chức KH&CN có quy mô, chiến lược với mục tiêu hướng đến mô hình đại học nghiên cứu, một trung tâm đào tạo, NCKH và chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao. Bằng sức mạnh tổng lực của các thành viên trong hệ thống, ĐHQG-HCM kiên trì theo đuổi chiến lược tổng quát về KH&CN gồm: Xây dựng nền tảng KH&CN, Hình thành các mũi nhọn nghiên cứu, Xây dựng các trung tâm nghiên cứu xuất sắc, Đưa các kết quả nghiên cứu phục vụ nhu cầu xã hội.