Nghiên cứu

 Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ĐHQG-HCM

Tài sản trí tuệ

  • Công tác bảo hộ, xác lập quyền SHTT

    Nhận thấy tầm quan trọng của SHTT trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, năm 2011 ĐHQG-HCM quyết định thành lập Trung tâm Sở hữu Trí tuệ và Chuyển giao công nghệ (IPTC) .
    • 23/08/2019
  • Hoạt động đăng ký IP quốc tế từ kết quả nghiên cứu khoa học trong hệ thống

    Hoạt động đăng ký sáng chế quốc tế từ kết quả nghiên cứu trong các trường ĐH trên thế giới là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác quản lý các hoạt động KH&CN. Hầu hết các trường ĐH của các nước phát triển trên thế giới đều có bộ phận phụ trách để triển khai các hoạt động này. Bên cạnh đó, số lượng các công trình được đăng ký SHTT dưới hình thức sáng chế cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng của hoạt động KH&CN, vị thế của một trường ĐH hay một quốc gia về tiềm lực KH&CN. Hiện nay, các quốc gia có nền kinh tế phát triển như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản… là những quốc gia có số lượng sáng chế đứng đầu thế giới về kết quả NCKH.
    • 23/08/2019