Nghiên cứu

 Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ĐHQG-HCM

Văn bản của ĐHQG-HCM

 • Thông tin về Chương trình L’Oreal – UNESCO

  Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) có nhận được thông tin về Chương trình L’Oreal – UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học năm 2019 của Quỹ L’Oreal UNESCO. Chương trình này nhằm vinh danh các nhà khoa học nữ trẻ, tài năng Việt Nam về những đóng góp xuất sắc trong hai lĩnh vực nghiên cứu khoa học đời sống và khoa học vật liệu, giúp họ tiếp tục theo đuổi niềm đam mê khoa học của mình, tiến xa hơn trên con đường nghiên cứu khoa học.
  • 01/08/2019
 • Thông báo nộp hồ sơ đề xuất chương trình nghiên cứu trọng điểm gắn liền với nhóm nghiên cứu mạnh

  Nhằm xây dựng và phát triển các chương trình nghiên cứu trọng điểm kết hợp với tập trung ưu tiên đầu tư tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ (KH&CN), tuyển chọn các nhóm nghiên cứu có đủ khả năng làm đầu mối triển khai các nghiên cứu đỉnh cao, nhanh chóng đuổi kịp các nước tiên tiến, hướng tới các sản phẩm KH&CN hoàn chỉnh phục vụ xã hội.
  • 05/06/2019
 • Ban hành hướng dẫn “Điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình xét thưởng công bố quốc tế tại ĐHQG-HCM”

  Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) thông báo đến các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM về việc ban hành hướng dẫn “Điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình xét thưởng công bố quốc tế tại ĐHQG-HCM” (đính kèm).
  • 22/05/2019
 • Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý đề tài KHCN trong ĐHQG-HCM

  Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) thông báo ban hành quy định về việc tổ chức thực hiện và quản lý đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) trong ĐHQG-HCM kèm theo quyết định số193/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 22/3/2012.
  • 22/05/2019
 • Báo cáo tình hình đầu tư dự án PTN

  Vui lòng xem trong file đính kèm
  • 22/05/2019