Nghiên cứu

 Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ĐHQG-HCM

Thông báo nộp hồ sơ đề xuất chương trình nghiên cứu trọng điểm gắn liền với nhóm nghiên cứu mạnh

Nhằm xây dựng và phát triển các chương trình nghiên cứu trọng điểm kết hợp với tập trung ưu tiên đầu tư tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ (KH&CN), tuyển chọn các nhóm nghiên cứu có đủ khả năng làm đầu mối triển khai các nghiên cứu đỉnh cao, nhanh chóng đuổi kịp các nước tiên tiến, hướng tới các sản phẩm KH&CN hoàn chỉnh phục vụ xã hội.
  • 05/06/2019

Thỏa thuận hợp tác giữa ĐHQG-HCM và UBND TP. HCM

Bấm vào link bên dưới để xem chi tiết
  • 22/05/2019

Tin mới nhất