Nhóm nghiên cứu mạnh

Các nhóm nghiên cứu mạnh

 • 16/08/2019
 • 1. Nhóm nghiên cứu MOFs và Vật liệu xúc tác

  Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

  Trưởng nhóm: GS.TS Phan Thanh Sơn Nam

  Thông tin liên hệ: ptsnam@hcmut.edu.vn

   

  2. Nhóm Nghiên Cứu Dịch Vụ

  Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

  Trưởng nhóm: PGS.TS. Lê Nguyễn Hậu

  Thông tin liên hệ: lnhau@hcmut.edu.vn

   

  3. Nhóm nghiên cứu về Blockchain đảm bảo tính riêng tư và an toàn

  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

  Trưởng nhóm: PGS.TS Nguyễn Đình Thúc

  Thông tin liên hệ: ndthuc@fit.hcmus.edu.vn

   

  4. Nhóm nghiên cứu kinh tế và tài chính

  Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM

  Trưởng nhóm: GS.TS Nguyễn Thị Cành

  Thông tin liên hệ: canhnt@uel.edu.vn

   

  5. Nhóm nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử

  Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử (INOMAR), ĐHQG-HCM

  Trưởng nhóm: PSG.TS Phan Bách Thắng

  Thông tin liên hệ: pbthang@inomar.edu.vn

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên