Nhóm nghiên cứu mạnh

Các nhóm nghiên cứu tiêu biểu

 • 19/08/2019
 • STT

  Tên nhóm

  Đơn vị

  Khoa học Xã hội và Nhân văn, Kinh tế, Luật, Quản lý

  1

  Nhóm nghiên cứu Hán Nôm phương Nam

  Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn

  2

  Nhóm nghiên cứu, đánh giá và xây dựng hệ giá trị phát triển bền vững ở Nam bộ và Tây nguyên

  Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn

  3

  Nhóm nghiên cứu các vấn đề lịch sử chính trị, kinh tế, xã hội vùng đất Nam bộ trong tiến trình phát triển và hội nhập

  Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn

  4

  Nhóm nghiên cứu về Luật và Chính sách

  Trường ĐH Kinh tế - Luật

  Khoa học tự nhiên

  5

  Nhóm nghiên cứu Vành, Đại số và Lý thuyết biểu diễn

  Trường ĐH Khoa học tự nhiên

  6

  Nhóm nghiên cứu phương trình đạo hàm riêng và bài toán ngược

  Trường ĐH Khoa học tự nhiên

  7

  Nhóm nghiên cứu giải tích biến phân trong Tối ưu hóa

  Trường ĐH Quốc tế

  8

  Nhóm nghiên cứu cơ học tính toán

  Trường ĐH Quốc tế

  9

  Nhóm nghiên cứu về Kỹ thuật Hạt nhân trong công nghiệp và môi trường

  Trường ĐH Khoa học tự nhiên

  10

  Nhóm nghiên cứu Thiên văn Vật lý và Khoa học Không gian

  Trường ĐH Quốc tế

  11

  Nhóm Vật lý tính toán

  Trường ĐH Bách khoa

  12

  Nhóm nghiên cứu Hóa Dược

  Trường ĐH Khoa học tự nhiên

  13

  Nhóm nghiên cứu về Hóa học xanh

  Trường ĐH Khoa học tự nhiên

  14

  Nhóm Phát triển kỹ thuật quá trình cho nông nghiệp bền vững

  Trường ĐH Bách khoa

  15

  Nhóm Tính toán mô phỏng và mô hình hóa đa qui mô các hệ/quá trình hóa học

  Trường ĐH Quốc tế

  Khoa học & Công nghệ Vật liệu

  16

  Nhóm nghiên cứu Quang Học – Quang Tử

  Trường ĐH Khoa học tự nhiên

  17

  Nhóm nghiên cứu hóa lý điện hóa vật liệu năng lượng cho lưu trữ chuyển hóa và xúc tác phản ứng

  Trường ĐH Khoa học tự nhiên

  18

  Nhóm nghiên cứu về Vật liệu nano chức năng

  Trường ĐH Khoa học tự nhiên

  19

  Nhóm nghiên cứu vật liệu nano & ứng dụng

  Viện Công nghệ nano

  20

  Nhóm nghiên cứu vật liệu polymer Y sinh

  Trường ĐH Bách khoa

  Công nghệ Sinh học & Khoa học Y sinh

  21

  Nhóm nghiên cứu về khoa học và công nghệ thực phẩm

  Trường ĐH Bách khoa

  22

  Nhóm nghiên cứu Kỹ thuật Y Sinh 

  Trường ĐH Quốc tế

  23

  Nhóm nghiên cứu Tái lập trình tế bào – Công nghệ sinh học sinh sản và chuyển cấy gen động vật

  Trường ĐH Quốc tế

  24

  Nhóm phát triển sinh dược phẩm tiên tiến

  Trường ĐH Quốc tế

  25

  Nhóm nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn giống cây trồng

  Trường ĐH Quốc tế

  26

  Nhóm nghiên cứu và ứng dụng Tế bào gốc

  Trường ĐH Khoa học tự nhiên

  27

  Nhóm nghiên cứu Mô phỏng sinh học và thiết kế dược phẩm bằng máy tính

  Trường ĐH Quốc tế

  28

  Nhóm nghiên cứu về Sinh thái & Sinh học Tiến hóa

  Trường ĐH Khoa học tự nhiên

  Tài nguyên, Môi trường & Năng lượng

  29

  Nhóm nghiên cứu công nghệ và thiết bị sản xuất tảo sạch, có giá trị kinh tế cao từ khí CO2 của khí thải lò đốt công nghiệp, góp phần giảm biến đổi khí hậu

  Trường ĐH Bách khoa

  30

  Nhóm nghiên cứu công nghệ nước

  Trường ĐH Bách khoa

  31

  Nhóm nghiên cứu về Ô nhiễm môi trường không khí, nước – Sức khoẻ cộng đồng – Biến đổi khí hậu

  Trường ĐH Khoa học tự nhiên

  32

  Nhóm nghiên cứu các kỹ thuật và hệ thống không phát thải trong sản xuất công - nông nghiệp

  Viện Môi trường & Tài nguyên

  Cơ khí - Tự động hóa - Kỹ thuật Giao thông - Kỹ thuật Xây dựng

  33

  Nhóm nghiên cứu ứng dụng giải thuật tính toán mềm nâng cao

  Trường ĐH Bách khoa

  34

  Nhóm nghiên cứu làm chủ công nghệ in 3D phục vụ phát triển các ngành kinh tế trọng điểm của khu vực phía Nam

  Trường ĐH Bách khoa

  35

  Nhóm nghiên cứu cơ học ứng dụng

  Trường ĐH Bách khoa

  36

  Nhóm nghiên cứu Thiết kế và Chế tạo phương tiện giao thông tiên tiến

  Trường ĐH Bách khoa

  Công nghệ Thông tin, Điện & Điện tử, Viễn thông

  37

  Nhóm nghiên cứu và phát triển công nghệ “Thành phố Thông minh” và “Lưới điện Thông minh”

  Trường ĐH Bách khoa

  38

  Nhóm nghiên cứu về Phân tích dữ liệu hiệu năng cao

  Trường ĐH Bách khoa

  39

  Nhóm nghiên cứu mạng không dây thế hệ mới

  Trường ĐH Công nghệ thông tin

  40

  Nhóm nghiên cứu về an toàn thông tin

  Trường ĐH Công nghệ thông tin

  Tài liệu Hội nghị thường niên 2018

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên