Tài sản trí tuệ

Công tác bảo hộ, xác lập quyền SHTT

 • 23/08/2019
 • Nhận thấy tầm quan trọng của SHTT trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, năm 2011 ĐHQG-HCM quyết định thành lập Trung tâm Sở hữu Trí tuệ và Chuyển giao công nghệ (IPTC) .

  IPTC đang thực hiện các nhiệm vụ sau:


  - Triển khai các hoạt động xác lập quyền và đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ trong ĐHQG-HCM;
  - Thực thi uỷ quyền của ĐHQG-HCM trong việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ và thương mại hoá – chuyển giao công nghệ đối với các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ do ĐHQG-HCM làm chủ sở hữu;
  - Triển khai, phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo về sở hữu trí tuệ cho cán bộ, giảng viên và sinh viên;
  - Tư vấn, tham mưu cho Ban Giám đốc ĐHQG-HCM trong việc xây dựng cơ chế chính sách và quy định về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ.

   

  Số lượng đơn: Trong giai đoạn từ năm 2008 đến nay số lượng đơn đăng ký SHTT không ngừng tăng, nhanh nhất trong giai đoạn từ năm 2010-2014 với tốc độ đăng ký mới mỗi năm trung bình đạt 130%/năm. Bắt đầu từ giai đoạn 2015 trở đi, ĐHQG-HCM tập trung vào các tài sản trí tuệ (TSTT) có khả năng thương mại hóa cao, ủy quyền cho các đơn vị thành viên, trực thuộc chủ động đăng ký bảo hộ TSTT, do đó về mặt thống kê số lượng đơn đăng ký mới mỗi năm có phần giảm.

  Số lượng đơn đăng ký mới qua các năm.

   

  Cơ cấu đơn SHTT: Tổng số đơn đăng ký bảo hộ SHTT tính đến tháng 6/2019 là 445 đơn. Trong đó, có 176 đơn đã được cấp bằng, đạt 39,5%, 176 đơn đang trong giai đoạn thẩm định nội dung và 93 đơn đang trong giai đoạn thẩm định hình thức.

   

  Thống kê cơ cấu đơn SHTT của ĐHQG-HCM tính đến tháng 6/2019

   

  Đang thẩm định hình thức

  Đang thẩm định nội dung

  Đã được cấp bằng

  Tổng

   
   

  Sáng chế

  33

  59

  24

  116

   

  Giải pháp hữu ích

  33

  92

  33

  158

   

  Nhãn hiệu

  4

  3

  5

  12

   

  Kiểu dáng công nghiệp

  7

  6

  13

  26

   

  Thiết kế bố trí

  11

  9

  44

  64

   

  Bản quyền tác giả

  5

  7

  57

  69

   

  Tổng cộng

  93

  176

  176

  445

   

   

  Tỷ lệ các loại đơn đăng ký SHTT.

   

  Cơ cấu đơn SHTT được cấp bằng: Trong tổng số đơn được cấp bằng, chiếm hơn 50% là các sáng chế, giải pháp hữu ích và các thiết kế bố trí mạch tích hợp là những đối tượng SHTT có tiềm năng khai thác thương mại cao.

   

  Cơ cấu các loại đơn SHTT được cấp bằng.

   

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên