Văn bản khác

Hướng dẫn hồ sơ thẩm định phương án tự chủ của tổ chức KH&CN công lập theo NĐ 54

 • 22/05/2019
 • Theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Hồ sơ phục vụ cho việc thẩm định Phương án tự chủ của các tổ chức KH&CN công lập hoạt động theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN bao gồm các tài liệu sau:

  1. Quyết định thành lập/chuyển đổi sang hình thức tổ chức KH&CN công lập hoạt động theo quy định của Nghị định 115/2005/NĐ-CP. Trường hợp không có các quyết định này thì thay thế bằng Giấy đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức.
  2. Quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt biên chế cho tổ chức KH&CN công lập. Đối với cán bộ hợp đồng, bổ sung danh sách cán bộ Hợp đồng, thời gian ký hợp đồng trên 01 năm có xác nhận của thủ trưởng đơn vị (ký và đóng dấu).
  3. Quyết định phê duyệt Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.
  4. Quyết định giao dự toán 3 năm 2015, 2016, 2017 của cơ quan có thẩm quyền.
  5. Báo cáo Quyết toán 03 năm liên tiếp 2015, 2016 và 2017 kèm theo Thông báo quyết toán của cấp trên phê duyệt có xác nhận sao y bản chính.
  6. Chi tiết nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, cấp cơ sở /Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng (theo mẫu tại Phụ lục 3 kèm theo Hướng dẫn này ).
  7. Bảng tính khấu hao tài sản cố định của đơn vị.
  Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đề nghị các đơn vị chuẩn bị đầy đủ tất cả các văn bản trên và vui lòng gửi về ĐHQG-HCM trước ngày 25/5/2018 theo địa chỉ:
  Ban Khoa học và Công nghệ ĐHQG-HCM
  Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
  Phụ trách: ThS. Ngô Hữu Thống.
  ĐT: 028 -37242160 – ext: 1366.
  Email: nhthong@vnuhcm.edu.vn
  Trân trọng./.

  Tệp đính kèm:

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên