Văn bản của ĐHQG-HCM

Quy định về việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế tại ĐHQG-HCM

  • 22/05/2019
  • uy định này quy đinh về việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế tại ĐHQG-HCM Quy định này áp dụng đối với các tổ chức và cá nhân là công chức, viên chức, người học hiện đang làm việc và học tập tại các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM, Văn phòng và các Ban chức năng của ĐHQG-HCM.

    Tệp đính kèm:

    Vui lòng nhập nội dung
    Vui lòng nhập mã xác nhận

    Hãy là người bình luận đầu tiên