Số liệu thống kê

Số liệu công bố khoa học

 • 10/05/2019
 • Số liệu công bố khoa học từ năm 2014-2018

  Năm

  2014

  2015

  2016

  2017

  11/2018

  1. Tạp chí quốc tế

  566

  619

  742

  770

  574

  1.1. Thuộc danh sách SCI, SCIE

  341

  372

  392

  439

  394

  Tỷ lệ (%) số bài SCI,SCIE/ Tổng số tạp chí QT

  60

  60

  53

  57

  -

  1.2. Thuộc danh sách ESCI, Scopus, khác (có ISSN)

  225

  247

  350

  331

  180

  Số bài báo QT/tiến sỹ

  0.53

  0.52

  0.63

  0.63

  -

  2. Tạp chí trong nước

  579

  722

  797

  821

  285

  3. Kỷ yếu hội nghị, hội thảo quốc tế

  965

  1287

  1396

  1775

  668

  4. Kỷ yếu hội nghị trong nước

  928

  1325

  1284

  1026

  426

  5. Điểm IF trung bình /năm

  2.21

  2.28

  2.05

  2.3

  -

  TỔNG CỘNG

  3038

  3953

  4219

  4392

  1953

   

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên