Văn bản của ĐHQG-HCM

Thông báo nộp hồ sơ đề xuất chương trình nghiên cứu trọng điểm gắn liền với nhóm nghiên cứu mạnh

 • 05/06/2019
 • Nhằm xây dựng và phát triển các chương trình nghiên cứu trọng điểm kết hợp với tập trung ưu tiên đầu tư tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ (KH&CN), tuyển chọn các nhóm nghiên cứu có đủ khả năng làm đầu mối triển khai các nghiên cứu đỉnh cao, nhanh chóng đuổi kịp các nước tiên tiến, hướng tới các sản phẩm KH&CN hoàn chỉnh phục vụ xã hội.

  Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) trân trọng thông báo đến các đơn vị thành viên và trực thuộc kế hoạch tuyển chọn, xét chọn các đề xuất chương trình nghiên cứu trọng điểm gắn liền với nhóm nghiên cứu mạnh (sau đây gọi tắt là đề xuất) theo hướng dẫn số 1148/QĐ-ĐHQG ngày 22/6/2018 của Giám đốc ĐHQG-HCM, tiêu chí xét chọn các đề xuất như sau:

  1. Đề xuất đáp ứng các nội dung tại hướng dẫn “xây dựng các chương trình nghiên cứu trọng điểm gắn liền với nhóm nghiên cứu mạnh tại ĐHQG-HCM”

  2. Ưu tiên các đề xuất của các nhóm nghiên cứu trẻ, có thành tích KH&CN nổi bật.

  3. Ưu tiên các đề xuất thuộc các Chương trình KH&CN cấp quốc gia, gồm:

  Chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020 (gọi tắt chương trình 380);

  Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực hóa học, khoa học sự sống, khoa học trái đất và khoa học biển giai đoạn 2017 – 2025 (gọi tắt chương trình 562);

  Chương trình “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”;

  Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

  Chương trình đổi mới sáng tạo;

  Chương trình hợp tác với Bộ KH&CN;

  Chương trình hợp tác với Thành phố. ĐHQG-HCM đề nghị

  Quý đơn vị phổ biến đến các nhà khoa học của đơn vị mình để biết và triển khai đề xuất theo biểu mẫu được đăng trên website của ĐHQG-HCM tại địa chỉ http://vnuhcm.edu.vn, chuyên mục: Nghiên cứu/ Văn bản quản lý KHCN.

  Đề xuất của các nhà khoa học vui lòng gửi về Ban KH&CN – ĐHQG-HCM, phường Linh Trung, quận Thủ Đức trước 16g00, 17/6/2019. Mỗi bộ hồ sơ gồm 03 bản gốc và 01 bản mềm gửi về địa chỉ nttlien@vnuhcm.edu.vn. Trân trọng kính chào./.

  Tệp đính kèm:

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên