Tin tức KH&CN

Thông báo về kết quả Hội đồng xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ cấp ĐHQG-HCM

 • 11/03/2021
 • Căn cứ Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BKHCN ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.

  Căn cứ Công văn số 3183/BKHCN – TĐKT ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6.

  Thực hiện các Quyết định số 147/QĐ-ĐHQG và 148/QĐ-ĐHQG ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ và thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ cấp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM). Các Hội đồng xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ cấp ĐHQG-HCM đã họp ngày 05 tháng 3 năm 2021 để xem xét các hồ sơ đề nghị và tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.

  Trong quá trình họp, Hội đồng đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước và của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ, đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn và quy trình xét chọn. Sau khi xem xét thành tích của từng cá nhân, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định, Hội đồng đã tiến hành đánh giá, bỏ phiếu kín đối với các công trình và thống nhất đề xuất lên Hội đồng cấp Nhà nước hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng đối với:

  NGND.PGS.TS. Trần Doãn Sơn

  - Cụm công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh với tên gọi “Nghiên cứu đổi mới và phát triển công nghệ và thiết bị chế biến lương thực – thực phẩm và nông sản Việt Nam” của NGND.PGS.TS. Trần Doãn Sơn – Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG-HCM.

  PGS.TS. Phạm Văn Hùng


  - Công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước với tên gọi “Nghiên cứu cơ chế và điều kiện sản xuất tinh bột kháng tiêu hóa từ một số loại lương thực phổ biến của Việt Nam nhằm ứng dụng phòng chống bệnh béo phì và đái tháo đường” của PGS.TS. Phạm Văn Hùng - Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM.

   

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên