Văn bản của ĐHQG-HCM

Thông báo về lịch trình thống kê và báo cáo tình hình hoạt động khoa học và công nghệ định kỳ (báo cáo Quý) của ĐHQG-HCM

 • 24/09/2019
 • Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đề nghị Quý đơn vị thực hiện thống kê và báo cáo tình hình hoạt động khoa học và công nghệ (biểu mẫu đính kèm) như sau:

   

  STT

  Báo cáo Quý

  Thời hạn nộp báo cáo

  Biểu mẫu phải thực hiện

  1

  I

  Ngày 10 tháng 4 hằng năm

  BCĐK_I,III_PL2

  2

  II

  Tùy thuộc vào lịch trình báo cáo tổng kết & xây dựng kế hoạch và sẽ được ĐHQG-HCM thông báo cụ thể hằng năm

  3

  III

  Ngày 30 tháng 9 hằng năm

  BCĐK_I,III_PL2

  4

  IV

  Ngày 15 tháng 12 hằng năm

  BCĐK_II, IV_Phu luc 1_ Tình hình thực hiện

  BCĐK_II,IV_Phu luc 2 - Ket qua

   

  Báo cáo của Quý đơn vị vui lòng gửi về Ban KH&CN, ĐHQG-HCM, Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức và qua email nvdung@vnuhcm.edu.vn để tổng hợp.

  ĐHQG-HCM đề nghị đơn vị quan tâm và phối hợp thực hiện.

  Trân trọng kính chào./.

   

  Tệp đính kèm:

  Vui lòng nhập nội dung
  Vui lòng nhập mã xác nhận

  Hãy là người bình luận đầu tiên